Категорія: Переклад сайтів

Чому переклад сайту настільки важливий?!

Сучасне інформаційне суспільство диктує правила устрою життя, і можливість доступу до джерел інформації є надзвичайно важливою. Таким невичерпним джерелом не лише знань із різноманітних галузей, а й інформаційних повідомлень ЗМІ є, звичайно, інтернет. Для перекладацької науки інтернет-дискурс – актуальна проблема для дослідження, адже сторінки веб-сайтів, наприклад якоїсь компанії зазвичай...
Read More

Інтернет-лексика

Лексика інтернету має проміжний  системно-мовний статус, володіє рисами як письмового, так і усного різновиду мови; зберігає окремі риси професійного жаргону і активно використовує загальновживану лексику, підпорядковується іманентним закономірностям певної мови і формується за принципами створення неформальної лексики. Це обумовлено функціональною специфікою використання даної лексики, соціально-культурними факторами її виникнення та...
Read More