Давайте розглянемо приклад реальної телефонної розмови, де можна чітко прослідкувати елеметни ввічливості та етикету, а також вивчити сталі вирази та кліше необхідні для коректної постановки питання та відповіді. Mr. SEDOV: Good morning.  May I speak to Mr. Rader, please? Mr. RADER: Good morning. Reader speaking. Is that you Paul? Mr. SEDOV: Yes, James....