Мова як основний засіб спілкування, безпосередній виразник духовної культури народу, його ментальності, перебуває в постійному русі. Увесь час   проявляються зміни у лексичному складі та стилі передачі інформації, характер якої залежить від фахового середовища та сфери діяльності. Дослідження лексичних особливостей перекладу фахових текстів у сфері Human Resources (надалі HR) є...